יבוא רכב

צור קשר

דברים שחובה לדעת לגבי יבוא רכב אישי

יבוא רכב לישראל הוא תהליך מסודר, המפוקח על ידי משרד התחבורה בצורה מאוד מוקפדת, ולא לחינם. ענף הרכב הוא אחד ממקורות ההכנסה הגדולים ביותר של הממשלה בישראל. המדובר על מס קניה בגובה של עד 95% משווי הרכב, מס המשולם על כלי רכב מיובאים באופן גורף. על כך יש להוסיף את המע”מ ואגרות רישוי שונות, ובסך הכל מדובר על מיליארדי שקלים הנכנסים לקופת המדינה בכל שנה רק מהפעולה הראשונית של יבוא רכב, לרבות יבוא אישי של רכב.

יבואנים רשמיים אל מול יבוא מקביל ויבוא אישי

פעילות היבוא של רכבים לישראל, מרוכזת בידי מספר יבואנים גדולים, האוחזים ברישיון יבוא רכב רשמי מטעם משרד התחבורה. כמו כן, ליבואנים אלה יש הסכמים חתומים עם יצרני הרכב, הסכמים המעניקים להם בלעדיות על היבוא לישראל. רוב כמעט מוחלט של הרכבים הנוסעים על כבישי הארץ, הם רכבים המיובאים על ידי יבואנים מורשים אלה, ויחד עם זאת, ישנו ערוצי יבוא נוסף הנקרא רכב ביבוא. ערוץ זה מאפשר לייבא רכב באופן במסלולים מקבילים וביבוא אישי, בין שמדובר בדגם שאינו מוצע בישראל על ידי היבואנים המורשים, ובין שמדובר ברכב אספנות, רכב אישי המובא בתהליך של עלייה או חזרה לארץ וכדומה.

דרישות רגולטוריות בתהליכי יבוא רכב

יחד עם זאת, התהליך של יבוא אישי של רכב הוא תהליך מורכב, הכולל מספר שלבים שאותם יש לעבור בצורה מסודרת אל מול משרד התחבורה. תהליך זה מתחיל בהגשת בקשה למשרד התחבורה לצורך יבוא אישי של רכב, בקשה שיכולה להתבצע בשני מסלולים עיקריים:

 • רישיון יבוא – הגשת בקשה ליבא דגם רכב שאינו מיובא לישראל באופן סדיר
 • אישור יבוא – הגשת בקשה לייבא דגם רכב המיובא באופן סדיר לישראל

פרט לשני מסלולי הגשת הבקשה הללו, ישנם שורה של כללים ומגבלות החלים על התהליך של יבוא אישי רכב, ועל היבואן (גם האישי) לעמוד בכולם, ללא יוצא מן הכלל:

 • על הרכב להיות רכב פרטי או מסחרי מסוג M1, N1 או M2 לנכה
 • גילו של הרכב צריך להיות נמוך מ 24 חודשים ביחס למועד הייצור
 • רכב אספנות חייב להיות “בן” 30 שנה ומעלה
 • הרכב צריך להיות תקין, ואם הוא מוגדר כטוטאל-לוס או Salvage, לא ניתן ליבאו ארצה
 • על הרכב להיות בעל רישיון רכב במדינת הייצוא
 • ברכב חייבת להיות מותקנת מערכת בקרת יציבות ESP
 • יבוא אישי רכב, כשמו כן הוא, מחייב את היבואן האישי לבצע את כל הפעולות בעצמו לרבות שחרור במכס, הגשת בקשה והתנהלות מול הרשויות. שחרור ממכס יכול להתבצע על ידי עמיל מכס, וניתן להסתייע בשירותי ייעוץ, אך היועץ אינו רשאי לבצע כל פעולה שהיא בתהליך היבוא.
 • על הרכב להיות בתצורתו המקורית, ויש לוודא שלא בוצע בו כל שינוי לרבות מידות הרכב, משקלו העצמי, סוג ההנעה, גודל מנוע, מספר סרנים, נפח מנוע והספק מנוע.

רכב ביבוא אישי

נהלי יבוא בהתאמה לסוג הרכב ומטרת היבוא

כל המידע הנ”ל הוא מידע שמשקף את תהליך ההכנה והבדיקות שיש לבצע לפני יבוא אישי רכב ועוד לפני שהחל התהליך של היבוא בפועל. לאחר שהסתיים תהליך ההכנה, ניתן להתחיל בתהליך של הגשת בקשת רישיון יבוא והיבוא בפועל, על פי נהלים ברורים שנקבעו על ידי אגף הרכב במשרד התחבורה, ואשר כוללים את כל השלבים וכל הצעדים שיש לבצע לאורך תהליך היבוא. ישנם שורה של נהלים המותאמים, כל אחד, לסוגים שונים של רכבים ומטרות, וחשוב לוודא שמבצעים את היבוא על פי הנוהל המתאים, ושלא מערבבים הוראות מנהלים שונים. הוראות החלות בנוהל אחד אינן רלוונטיות לנוהל אחר. את כל הנהלים הנדרשים ניתן למצוא באתר משרד התחבורה.

החשיבות של הסתייעות באנשי מקצוע

לאחר יבוא הרכב יש להסדיר את כל נושא הרישוי בבדיקת הרישוי, וכן לבצע בדיקת זיהום אוויר אותה חייב הרכב לעבור על מנת לעלות על הכביש. כפי שניתן לראות, רכב ביבוא אישי הוא תהליך בעל רמת מורכבות גבוהה למדי בהיבט הרגולטורי. לא די בכך שמהלך היבוא עצמו הוא מהלך מורכב (מציאת רכב מעבר לים, ניהול משא ומתן וניהול התקשרות עם אנשים זרים מעבר לים, עבודה מול תרבות זרה בשפה זרה), על זה יש להוסיף את השכבה הרגולטורית הנוקשה, שגם אותה יש לנהל במקביל ובצורה מסודרת. המדובר בתהליכים שאי עמידה בתנאים הנדרשים תמנע את יבוא הרכב ועלולה להוביל להפסד כספי משמעותי. בהתאם לכך, את כל תהליך היבוא כדאי ללמוד היטב לפני שמתחילים, ולהיעזר באנשי מקצוע מתאימים שיספקו לכם את ההנחיה והייעוץ המקצועיים לאורך כל הדרך.

מרכיב המיסים בתהליך יבוא של רכב

אחרי שדיברנו על התהליך של ייבוא רכב אישי מנקודת המבט של משרד התחבורה, כפי שנאמר בתחילת הדברים, ישנה משמעות קרדינלית להיבט המיסוי בעולם יבוא הרכב, ועל כן חשוב מאוד להבין גם את היבט המיסוי כדי להבין מה הן העלויות העומדות בפניכם בתהליך היבוא. רשות המיסים מפרסמת מדריכים מפורטים סביב האופן בו נעשית הערכת שווי הרכב לצורך מס, חישוב המס על הרכב וכדומה. ככלל, חישוב המס בתהליך של יבוא רכב מבוסס על פי הערכת שווי בהתאם לתקנות המכס כשהשווי לצרכי מס כולל את שווי הרכב המוצהר בתוספת עלויות הובלה, ביטוח וכדומה. השאלה היא מה הוא שווי הרכב המוצהר?

הערכת שווי הרכב לצרכי מיסוי

ובכן, בתהליך ייבוא רכב מתבקש היבואן להצהיר על שווי הרכב אותו הוא קונה. הצהרה זו משמשת כבסיס לחישוב המס. יחד עם זאת, רשות המיסים בודקת את סבירות ההצהרה של היבואן ובהתאם לשיקול דעתה, מבצעת בדיקות נוספות כדי לוודא שהערכת השווי היא סבירה וקבילה. הערכות שווי נמוכות מדי יובילו לבדיקה מעמיקה של רשות המיסים וייתכן שבתום בדיקה כזאת תגדיר רשות המיסים מחיר מינימלי שישמש לצורך חישוב המס בהתאם לשווי הסביר של הרכב על פי בדיקותיה היא. בהתאם להערכת השווי הסופית יחושב המס, ועל היבואן יהיה לשלם את כל המיסים כנדרש על מנת להיות מסוגל לשחרר את הרכב מהמכס.

גובה המס המוטל על רכב ביבוא אישי

את חישוב המס יש לבצע בהתאם להוראות המתעדכנות על ידי רשות המיסים. נכון להיום שיעורי המס החלים על יבוא הרכב במסגרת תהליך של רכב ביבוא אישי, מתוארים בטבלה הבאה, אך יש להתעדכן בנתונים ממש טרם ביצוע היבוא. כמו כן, יש להדגיש כי מדובר בהערכות בלבד ושיעור המס המדוייק נקבע לפי נסיבות המקרה.

סוג רכב יבוא ממדינות הסכם יבוא ממדינות אחרות
רכב נוסעים/שטח/אופנוע 114% 129%
רכב אספנות 102% 117%
רכב היברידי בעל דרגת זיהום אוויר 1-2 בלבד 53% 64%
רכב היברידי Plug In עד זיהום 100 42% 51%

מדינות הסכם הן מדינות שאיתן יש לישראל הסכמי סחר חופשי בתחום הרכב, הסכמים המאפשרים לקיים סחר בינלאומי בין המדינות בשיעורי מס מופחתים, גם במקרה של יבוא רכב.

 יבוא רכב

ההיבט המסחרי של יבוא רכב במסלול

אחרי שדיברנו על ההיבטים הרגולטוריים של יבוא רכב, ובכלל זה רכב ביבוא אישי, כדאי להתייחס גם להיבט המסחרי של תהליך כזה, היבט שתופס נתח חשוב מהתהליך, וזאת לאור העובדה הפשוטה כי מדובר בתהליך מסחר המתנהל משני עברי האוקיינוס עם יכולת מוגבלת לבחון את הנתונים בקלות המאפיינת תהליך של רכישת רכב בארץ. התהליך של יבוא אישי של רכב יכול לצאת לדרך במספר צורות:

 • חשיפה לרכב פוטנציאלי בלוחות מודעות בינלאומיים (ebay או אפילו לוחות מקומיים אליהם ניתן להגיע באמצעות האינטרנט)
 • הצעה קונקרטית המתקבלת מאדם מחו”ל
 • עבודה עם גורם מקצועי המתמחה בתהליכים של ייבוא רכב
 • עלייה לארץ לראשונה או כתושב חוזר
 • ייזום תהליך של חיפוש ואיתור רכב בחו”ל

בכל אחד מן המקרים האלה, אתם עשויים ליכולות שונות על מנת להבטיח ביצוע נכון של התהליך, הן בהיבט של ניהול הלוגיסטיקה של ייבוא הרכב, והן בהיבט של בחירת הרכב ווידוא כל הפרטים הנדרשים כדי להבטיח עסקה טובה וכדאית.

אנשי המקצוע שאותם אתם רוצים לצידכם בתהליך היבוא

כאמור לעיל, כל התהליך של יבוא אישי רכב הוא תהליך שחייב להתבצע באופן אישי על ידי האדם המייבא את הרכב. יחד עם זאת, אתם בהחלט יכולים להיעזר באנשי מקצוע שילוו אתכם ברמה של ייעוץ וברמה של ייצוג מול הגורמים השונים המעורבים בתהליך. בהיבט זה, אפשר לציין שלושה אנשי מקצוע שיסייעו לכם להבטיח עסקה כדאית, ובמיוחד יסייעו לכם להימנע מטעויות יקרות:

 • נציג בארץ הייצוא – עורך דין המתמחה בתהליכי ייצוג מסחרי ואשר יכול לסייע לכם בניהול תהליכים של בדיקת הרכב, קבלת כל המסמכים המשפטיים הנדרשים לגביו, הבטחת עמידתו של המוכר בכל הצהרותיו וגיבוש הסכם משפטי מקיף מול המוכר.
 • עמיל מכס – עמיל מכס מקומי בישראל, שיכול לספק לכם את כל המידע הנדרש ולהעניק לכם חבילת לוגיסטיקה ליבוא הרכב מהחניה הפרטית של המוכר ועד החניה הפרטית שלכם לרבות, עלויות מכס, מס קניה ומע”מ, הובלה אל הנמל, הובלה במכולה אל הארץ, שחרור מהמכס והובלה אליכם.
 • נציג מקומי – נציג מקומי בישראל, שיסייע לכם בכל הנושא של רגולציה, ניהול ההתקשרות עם הרשויות וכדומה. גם במקרה זה, כדאי למצוא עורך דין המתמחה בתחום של רכב ביבוא אישי.

סיוע בניהול המהלכים המסחריים והלוגיסטיים

סדרת אנשי מקצוע אלה, יכולה לספק לכם את המעטפת המיטבית להבטחת ביצוע העסקה בתנאים הטובים ביותר. מן הסתם, בחלק מן ההיבטים אתם עשויים להעריך שתוכלו לבצע את הדברים בעצמכם, וייתכן שזה הוא אכן המצב, אך עליכם לקחת בחשבון שכל טעות יכולה להיות כרוכה בהוצאות משמעותיות, שיתקזזו בקלות עם עלויות של איש מקצוע. כך למשל, בחירת חברת הובלות בחו”ל לצורך הובלת הרכב מבית המוכר לנמל, הארכת תקופת אחסון במכס בישראל בגין בעיות עם מסמכים ופרוצדורות וכדומה.

חברות המתמחות בתחום היבוא

בהתאם לכך, נכון יהיה מצידכם להיעזר בכל סיוע מקצועי שתוכלו להשיג. למעשה, ישנן חברות המתמחות בתחום של רכב ביבוא אישי, ויכולות לספק לכם את כל המידע, הליווי והסיוע המקצועי הדרוש לכם סביב יבוא אישי רכב, לרבות יצירת קשר והתנהלות מול נציג בארץ הייצוא. חברות המתמחות בתחום של יבוא אישי רכב, פועלות על פי מתודולוגיות סדורות של ביצוע המשימה על פי כל התקנות הנדרשות, תוך הבטחת עמידה בתנאי כי כל תהליך היבוא יבוצע על ידי היבואן עצמו, בעוד שהסיוע המקצועי ניתן ברמת הייעוץ ברקע. כמו כן, מספקות חברות אלה מענה להיבטים המסחריים וניהול ההתקשרות מול המוכר בארץ הייצוא.

האם יבוא רכב הוא מהלך כדאי מבחינה כלכלית?

לבסוף, נשאלת שאלת הכדאיות של יבוא רכב במסלול האישי. בהיבט זה, נשאלת השאלה האם ייבוא רכב אישי הוא בכלל עניין כדאי כלכלית, והתשובה היא שכדאיות כלכלית היא לחלוטין לא המניע המרכזי מאחורי מהלך היבוא, ובמרבית המקרים יהיה מדובר במהלך שאין בו כדאיות כלכלית. אנשים בוחרים לבצע יבוא אישי של רכב ממגוון רחב של סיבות כדוגמת:

 • ייבוא רכב אישי לנכה
 • יבוא אישי של רכב אספנות
 • יבוא רכב מיוחד שאינו מוצע על ידי יבואנים מורשים בישראל
 • ייבוא רכב אישי במסגרת תהליך עלייה או חזרה לארץ

בכל אחד מן המקרים הללו, הסיבה המרכזית לבחירה בערוץ של רכב ביבוא אישי היא חוסר היכולת להשיג את הרכב במסגרת השוק המקומי. כך למשל, אם אתם מעוניינים ליבוא קורבט או רכב ספורט חדשני, כנראה שלא תמצאו יבואן רשמי המייבא את הרכב לארץ באופן סדיר, והאפשרות היחידה העומדת בפניכם כדי להניח את ידיכם על אותו הרכב היא יבוא אישי של רכב. המשמעות היא שהבחירה בערוץ זה אינה נובעת משיקולים כלכליים של בחינת האופציות במסגרת השוק הכללי של יבוא רכב אל מול האופציה האישית, אלא משיקולים אישיים שאינם קשורים כלל לכדאיות הכלכלית של המהלך.

יבוא אישי רכב

בחירת הערוץ האישי משיקולים אישיים ולא כלכליים

גם במקרים בהם אתם נהנים מפטור חלקי או מלא ממכס ומס קניה, למשל במקרה של רכב נכים, מונית או יבוא אישי של רכב במקרה של חזרה לארץ או עלייה, את אותו הפטור תוכלו לנצל גם אם תבחרו לקנות את אחד הדגמים המוצעים על ידי יבואני הרכב הרשמיים, ועצם הבחירה שלהם במסלול של יבוא רכב בערוץ האישי אינה מייצרת עבורכם חיסכון כלשהו. למעשה, התהליך הכולל של הבאת רכב ביבוא אישי הוא תהליך לא זול שכלול בלוגיסטיקות מורכבות ויקרות, כך שבסך הכל העלות של יבוא אישי רכב היא בדרך כלל גבוהה יותר מאשר רכישת רכב המוצע על ידי היבואנים הרשמיים, אך כאמור, השיקולים הכלכליים הם מלכתחילה אינם השיקולים המרכזיים בבחירה בערוץ זה.

ייבוא רכב – סיכום

לסיכום, הבחירה ליבא רכב במסלול האישי היא בחירה שצריכה לקחת בחשבון מספר היבטים מרכזיים:

 • ההחלטה על ייבוא רכב אישי היא בעיקרה, החלטה ממניעים אישיים או תפקודיים ולא ממניעים כלכליים – אין כדאיות כלכלית מובנית במסלול היבוא האישי
 • תהליך היבוא הוא תהליך מורכב, הדורש מעורבות אישית גבוהה בתהליך וכן סיוע של אנשי מקצוע בארץ הייצוא וכאן בארץ
 • הבאת רכב ביבוא אישי הוא תהליך שחלים עליו אותם עקרונות המיסוי החלים על עולם הרכב הכללי וסוגיות של הערכת שווי הרכב לצרכי מיסוי הן סוגיות שרשות המיסים מקפידה עליהן באופן מיוחד
 • הרגולציה של תהליך היבוא היא מורכבת וקפדנית ויש לקחת אותה בחשבון בכל שלבי התהליך

ולבסוף, מה שכדאי לזכור הוא שבתהליך היבוא האישי של רכב, הסיכון הגדול ביותר שאתם לוקחים על עצמכם הוא הסיכון לעשות טעויות יקרות. טעויות כאלה יכולות להיות יקרות ברמה של הצורך להחזיר רכב לארץ המוצא בעלויות של עשרות אלפי שקלים, טעויות שגורמות לעיכוב שחרור מהמכס, עיכוב ברישוי הרכב וכדומה. הסתייעות באנשי מקצוע המתמחים בתחום זה תעלה לכם מן הסתם כסף, אך ביחס לטעויות שאנשי המקצוע הללו יוכלו לחסוך מכם, בהחלט מדובר על מהלך חכם ונכון לעשותו.

WhatsApp זמינים בוואטסאפ